Tổng hợp các giấy tờ pháp lý của Sunshine City

Dự án Sunshine City đã có đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc sở hữu và triển khai xây dựng dự án để bán thương mại, quý khách hàng có thể tải về các văn bản, quyết định để tham khảo thêm

Quy hoach 1/500 của Sunshine City

https://drive.google.com/file/d/1K1E-F4IibedzDttE84_cXRhqc4nLAzjg/view?usp=sharing

Quyết định điều chỉnh quy hoạch của Sunshine City

https://drive.google.com/file/d/1hAQAA2XDxer-s2MEyW2NBJNSmFzQXbQZ/view?usp=sharing

Giấy phép xây dựng của Sunshine City

https://drive.google.com/file/d/1BaHJ3WPQunVhDW6iYUmn9LtQpltu97EK/view?usp=sharing

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toà S1, S2, S3

https://drive.google.com/open?id=17BXn3M0_qD-EUKrRwJJyzuDdUH1Kguyq

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toà S4, S5, S6

https://drive.google.com/open?id=1oQb3oNBgBi9AIEw_sZHPL_cat7bKFFBj